Króćce do wentylatorów

Króćce do wentylatorów
konstrukcja:
Przeciwkołnierz (króciec) do wentylatorów kanałowych z przyłączem prostokątnym wykonany z profili ze stali ocynkowanej. Umożliwia podłączenie odcinka kanału prostego nie zakończonego ramką, lub przyłączenie wentylatora do innego miejsca instalacji (np, odsadzki prostokątnej w kanale okrągłym, ściany, etc.). Nominalna szerokość ramki – 20mm.