Rekuperator RENOVENT EXCELLENT 180 4/0 R

  • Dodaj recenzję:
  • Producent: Brink
  • Dostępność: Brak
Rekuperator Renovent Excellent o wydajności m /h został zaprojektowany z uwzględnieniem coraz
wyższych wymagań rynku dotyczących cichej pracy oraz oszczędzania energii. Nowa konstrukcja pozwoliła
na znaczne obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii, aż o 40% w porównaniu do poprzedniego modelu.
Aby ułatwić podłączanie do instalacji wentylacyjnej w budynku, rekuperator jest oferowany w 3 konfiguracjach:
z czterema przyłączami na górze, z dwoma przyłączami na górze i dwoma na dole albo z trzema przyłączami
na górze i jednym na dole. Ponadto, każda z tych konfiguracji jest dostępna w wersji lewej albo prawej.

Rekuperator Renovent Excellent o wydajności m /h został zaprojektowany z uwzględnieniem corazwyższych wymagań rynku dotyczących cichej pracy oraz oszczędzania energii. Nowa konstrukcja pozwoliłana znaczne obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii, aż o 40% w porównaniu do poprzedniego modelu.Aby ułatwić podłączanie do instalacji wentylacyjnej w budynku, rekuperator jest oferowany w 3 konfiguracjach:z czterema przyłączami na górze, z dwoma przyłączami na górze i dwoma na dole albo z trzema przyłączamina górze i jednym na dole. Ponadto, każda z tych konfiguracji jest dostępna w wersji lewej albo prawej.

Wymiennik ciep a z wysokogatunkowego ł tworzywa sztucznego
Wentylatory zapewniające stałe natężenie przepływu
BY-PASS w wyposażeniu standardowym
Skuteczne i wygodne w obsłudze filtry
3 Rekuperator Renovent Excellent o wydajności m /h został zaprojektowany z uwzględnieniem coraz
wyższych wymagań rynku dotyczących cichej pracy oraz oszczędzania energii. Nowa konstrukcja pozwoliła
na znaczne obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii, aż o 40% w porównaniu do poprzedniego modelu.
Aby ułatwić podłączanie do instalacji wentylacyjnej w budynku, rekuperator jest oferowany w 3 konfiguracjach:
z czterema przyłączami na górze, z dwoma przyłączami na górze i dwoma na dole albo z trzema przyłączami
na górze i jednym na dole. Ponadto, każda z tych konfiguracji jest dostępna w wersji lewej albo prawej.
400
W urządzeniu zastosowano wyjątkowy, wykonany z tworzywa
sztucznego, wymiennik ciepła o sprawności do 95%. Oznacza
to, że odzyskuje on nawet 95% ciepła z powietrza wywiewanego,
które przekazuje do powietrza nawiewanego. W rezultacie,
nie ma już potrzeby wtórnego podgrzewania powietrza.
W porównaniu do poprzedniego modelu, przeciwprądowy
wymiennik ciepła ma większą powierzchnię czynną,
co przekłada się na znacznie mniejszy spadek ciśnienia.
Arkusze tworzywa są łączone ze sobą metodą zgrzewania
dielektrycznego, bez użycia kleju. Dzięki temu nie występuje
ryzyko, że do strumienia powietrza będą przedostawać się
szkodliwe opary.
W urządzeniu zastosowano wentylatory pracujące ze stałym wydatkiem niezależnie od oporów instalacji,
wyposażone w silniki komutowane elektronicznie. Sterowane elektronicznie wentylatory zapewniają stałe
natężenie przepływu powietrza, dzięki czemu nie wymagają dodatkowych regulacji nawet w przypadku
zanieczyszczenia filtrów. Ciągłe utrzymywanie wymaganego przepływu gwarantuje stałą, wysoką jakość
powietrza w domu. Oprócz utrzymywania stałego natężenia przepływu, atutem rekuperatora są bardzo ciche
i energooszczędne, opatentowane wentylatory z łopatkami wygiętymi do tyłu i silnikami EC.
Rekuperator Renovent Excellent jest wyposażony w by-pass wymiennika, który jest używany przy wyższych
temperaturach zewnętrznych, gdy ogrzewanie powietrza nawiewanego jest niepożądane. Gdy by-pass jest
włączony, powietrze zewnętrzne jest nawiewane bezpośrednio i nie jest ogrzewane w wymienniku ciepła.
Funkcja ta (tzw. free cooling) jest szczególnie użyteczna w letnie noce. Przepustnica by-passu jest otwierana
i zamykana automatycznie, w zależności od różnicy między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną.
Urządzenie jest wyposażone w dwa standardowe filtry, które można łatwo
wyjmować przez przednie drzwiczki obudowy. Co równie ważne, filtry
można wymieniać bez użycia narzędzi. Filtry zatrzymują do 95% pyłów.
Oferujemy filtr dokładny F7, który jest polecany osobom cierpiącym
na alergię. Konieczność wymiany lub czyszczenia filtra jest sygnalizowana
na regulatorze pokojowym.

Wymiennik ciep a z wysokogatunkowego ł tworzywa sztucznegoWentylatory zapewniające stałe natężenie przepływuBY-PASS w wyposażeniu standardowymSkuteczne i wygodne w obsłudze filtry3 Rekuperator Renovent Excellent o wydajności m /h został zaprojektowany z uwzględnieniem corazwyższych wymagań rynku dotyczących cichej pracy oraz oszczędzania energii. Nowa konstrukcja pozwoliłana znaczne obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii, aż o 40% w porównaniu do poprzedniego modelu.Aby ułatwić podłączanie do instalacji wentylacyjnej w budynku, rekuperator jest oferowany w 3 konfiguracjach:z czterema przyłączami na górze, z dwoma przyłączami na górze i dwoma na dole albo z trzema przyłączamina górze i jednym na dole. Ponadto, każda z tych konfiguracji jest dostępna w wersji lewej albo prawej.400W urządzeniu zastosowano wyjątkowy, wykonany z tworzywasztucznego, wymiennik ciepła o sprawności do 95%. Oznaczato, że odzyskuje on nawet 95% ciepła z powietrza wywiewanego,które przekazuje do powietrza nawiewanego. W rezultacie,nie ma już potrzeby wtórnego podgrzewania powietrza.W porównaniu do poprzedniego modelu, przeciwprądowywymiennik ciepła ma większą powierzchnię czynną,co przekłada się na znacznie mniejszy spadek ciśnienia.Arkusze tworzywa są łączone ze sobą metodą zgrzewaniadielektrycznego, bez użycia kleju. Dzięki temu nie występuje ryzyko, że do strumienia powietrza będą przedostawać sięszkodliwe opary.W urządzeniu zastosowano wentylatory pracujące ze stałym wydatkiem niezależnie od oporów instalacji,wyposażone w silniki komutowane elektronicznie. Sterowane elektronicznie wentylatory zapewniają stałenatężenie przepływu powietrza, dzięki czemu nie wymagają dodatkowych regulacji nawet w przypadkuzanieczyszczenia filtrów. Ciągłe utrzymywanie wymaganego przepływu gwarantuje stałą, wysoką jakośćpowietrza w domu. Oprócz utrzymywania stałego natężenia przepływu, atutem rekuperatora są bardzo cichei energooszczędne, opatentowane wentylatory z łopatkami wygiętymi do tyłu i silnikami EC.Rekuperator Renovent Excellent jest wyposażony w by-pass wymiennika, który jest używany przy wyższychtemperaturach zewnętrznych, gdy ogrzewanie powietrza nawiewanego jest niepożądane. Gdy by-pass jestwłączony, powietrze zewnętrzne jest nawiewane bezpośrednio i nie jest ogrzewane w wymienniku ciepła.Funkcja ta (tzw. free cooling) jest szczególnie użyteczna w letnie noce. Przepustnica by-passu jest otwieranai zamykana automatycznie, w zależności od różnicy między temperaturą wewnętrzną i zewnętrzną.Urządzenie jest wyposażone w dwa standardowe filtry, które można łatwowyjmować przez przednie drzwiczki obudowy. Co równie ważne, filtrymożna wymieniać bez użycia narzędzi. Filtry zatrzymują do 95% pyłów.Oferujemy filtr dokładny F7, który jest polecany osobom cierpiącymna alergię. Konieczność wymiany lub czyszczenia filtra jest sygnalizowanana regulatorze pokojowym.